máy phun áp lực, máy xịt rửa áp lực cao, máy rửa xe, chuyển đổi đơn vị áp suất, may phun ap luc, thue may phun ap luc, may phun ap luc dong co no

Cho thuê máy phun rửa áp lực dùng động cơ nổ

Tạm ngưng cho thuê

máy phun áp lực, máy xịt rửa áp lực cao, máy rửa xe, chuyển đổi đơn vị áp suất, may phun ap luc, thue may phun ap luc
  • Máy phun rửa áp lực cao 3 pha Toolman C300/18E, C200/15E
  • Máy phun rửa áp lực cao 3 pha Toolman C500/30E
  • Máy phun rửa áp lực cao 1 pha Promac M26