• Máy phun rửa áp lực cao 3 pha Toolman C300/18E, C200/15E
  • Máy phun rửa áp lực cao 3 pha Toolman C500/30E
  • Máy phun rửa áp lực cao 1 pha Promac M26

 Tư vấn dịch vụ:  0986.030.128 (Quang Anh)

Video ứng dụng

1. Làm sạch bê tông bam dính trên cốt thép - Máy Toolman C300/18E

2. Phun cát ướt