- Làm sạch, tạo nhám bề mặt bê tông trước khi đổ lớp tiếp theo.

- Vệ sinh làm sạch tường hầm, barrette.

- Vệ sinh, loại bỏ lớp bê tông bị suy thoái.

- Tẩy rửa những hình vẽ, lớp phủ không mong muốn trên bề mặt.

- Công nghệ ứng dụng:

 • Công nghệ bắn nước áp lực cao từ 200 - 500 bar.

Áp lực (Bar)

Lưu lượng (L/phút)

200 16
200 30
300 20
500 15
500 30

Video ứng dụng

1. Làm sạch bê tông bam dính trên cốt thép - Máy Toolman C500/30E

 2. Làm sạch lớp chống thấm công trình xây dựng - Máy Toolman C300/20E