Ban cat uot tay ri set

Công trình đang xây dựng

Phun nước áp lực cao bóc lớp bê tông bám trên thép:

Áp lực: 500bar.

Lưu lượng: 30 L/phút.

Phun nước áp lực cao tẩy rửa lớp rỉ sét thép xây dựng:

Bắn cát ướt.

Áp lực: 300bar.

Lưu lượng: 20 L/phút.

Thiết bị xây dựng

Phun nước áp lực cao tẩy rửa xi măng, bê tông bám trên giàn giáo, ván khuôn:

Bắn cát ướt.

Áp lực: 500bar.

Lưu lượng: 15 L/phút.

Phun nước áp lực cao tẩy rửa dầu mỡ bám trên cẩu tháp:

Bắn cát ướt.

Áp lực: 300bar.

Lưu lượng: 20 L/phút.