Máy phun nước áp lực động cơ điện

Máy phun nước áp lực cao C500/30E
278.000.000 ₫
280.000.000 ₫
Giảm giá: 2.000.000 ₫
Máy phun nước áp lực cao C500/21E, Motor WEG(Brazin)
140.000.000 ₫
142.000.000 ₫
Giảm giá: 2.000.000 ₫
Hết hàng
Máy phun nước áp lực cao C500/15E
131.000.000 ₫
132.000.000 ₫
Giảm giá: 1.000.000 ₫
Hết hàng
Máy phun nước áp lực E350/21E
130.000.000 ₫
150.000.000 ₫
Giảm giá: 20.000.000 ₫
May phun nuoc ap luc Tooman C300-21E
75.000.000 ₫
76.000.000 ₫
Giảm giá: 1.000.000 ₫
Máy phun rửa áp lực cao
74.000.000 ₫
Máy phun rửa áp lực lutian 400bar
65.000.000 ₫
67.000.000 ₫
Giảm giá: 2.000.000 ₫
Máy phun rửa áp lực cao C200/15E
28.000.000 ₫
29.000.000 ₫
Giảm giá: 1.000.000 ₫
Trang 1 / 2