Máy phun nước áp lực động cơ điện

Máy phun nước áp lực cao C500/30E
295.000.000 ₫
Tiết kiệm: 10.000.000 ₫
305.000.000 ₫
Máy phun nước áp lực cao C500/15E
220.000.000 ₫
Tiết kiệm: 5.000.000 ₫
225.000.000 ₫
Máy phun nước áp lực cao C500/15E
162.000.000 ₫
Tiết kiệm: 1.000.000 ₫
163.000.000 ₫
Máy phun nước áp lực E350/21E
130.000.000 ₫
Tiết kiệm: 20.000.000 ₫
150.000.000 ₫
May phun nuoc ap luc Tooman C300-21E
94.000.000 ₫
Tiết kiệm: 2.000.000 ₫
96.000.000 ₫
Máy phun rửa áp lực cao
85.000.000 ₫
Tiết kiệm: 4.000.000 ₫
89.000.000 ₫
Máy phun rửa áp lực lutian 400bar
65.000.000 ₫
Tiết kiệm: 2.000.000 ₫
67.000.000 ₫
Máy phun rửa áp lực cao C200/15E
36.000.000 ₫
Tiết kiệm: 2.000.000 ₫
38.000.000 ₫
Máy phun áp lực Promac M26
13.500.000 ₫
Tiết kiệm: 500.000 ₫
14.000.000 ₫