Béc phun áp lực

Đầu béc phun tạo xoáy 600bar
18.000.000 ₫
Tiết kiệm: 500.000 ₫
18.500.000 ₫
Đầu béc phun tạo xoáy 500bar
18.000.000 ₫
Tiết kiệm: 500.000 ₫
18.500.000 ₫
Đầu béc phun xoay 410bar (6000PSI)
4.200.000 ₫
Tiết kiệm: 300.000 ₫
4.500.000 ₫
Kích cỡ
Đầu béc phun xoay 410bar (6000PSI)Đầu béc phun xoay 410bar (6000PSI)
4.200.000 ₫
Tiết kiệm: 300.000 ₫
4.500.000 ₫
Kích cỡ
Đầu béc phun xoay 400barĐầu béc phun xoay 400bar
4.100.000 ₫
Tiết kiệm: 100.000 ₫
4.200.000 ₫
Kích cỡ
Béc phun tạo xoáy áp lực cao 350barBéc phun tạo xoáy áp lực cao 350bar
3.100.000 ₫
Tiết kiệm: 100.000 ₫
3.200.000 ₫
Kích cỡ
Đầu béc phun tạo xoáy 350bar
3.100.000 ₫
Tiết kiệm: 100.000 ₫
3.200.000 ₫
phun-xoay-300bar
2.900.000 ₫
Tiết kiệm: 300.000 ₫
3.200.000 ₫
Béc phun tạo xoáy 310 barBéc phun tạo xoáy 310 bar
2.400.000 ₫
Tiết kiệm: 400.000 ₫
2.800.000 ₫
Trang 1 / 2