Phun nước áp lực - Thông ống

800.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
600.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)