Béc phun áp lực

3.800.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
800.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)