Béc phun áp lực

4.200.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
800.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)