Béc phun áp lực

18.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
3.800.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)