Béc phun áp lực

3.800.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
2.200.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)