Béc phun áp lực

2.900.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
2.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)