Béc phun áp lực

350.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
70.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)