Béc phun áp lực

900.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
350.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)