Béc phun áp lực

2.400.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
18.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)