Máy phun nước áp lực động cơ điện

5.500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
2.600.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
2.200.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)