2.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
3.500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
12.500.000 ₫
14.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)