18.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
1.500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
350.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)