75.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
74.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
31.200.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)