35.000.000 ₫
38.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
4.200.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
2.600.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)