Hawk

Đầu bơm áp lực cao 300 bar 18 Lít/phút
30.000.000 ₫
32.000.000 ₫
Giảm giá: 2.000.000 ₫
Van điều chỉnh áp 500bar, lưu lượng 80L/phút VBR 500
14.000.000 ₫
14.200.000 ₫
Giảm giá: 200.000 ₫
Van điều áp 310 bar
2.000.000 ₫
Súng áp lực 310 bar
1.500.000 ₫