TOOLMAN

c200_16e-1.jpg
31.200.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
may-phun-nuoc-ap-luc-cao-toolman-c300-18e-.jpg
74.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
May phun nuoc ap luc Tooman C300-21E.jpg
75.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
may-c500-15e-1.jpg
131.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Máy phun nước áp lực cao C500/21E, Motor WEG(Brazin)
145.000.000 ₫
147.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
c500_30e9.png
278.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)