Hawk

Đầu bơm áp lực cao 300 bar 18 Lít/phút
30.000.000 ₫
Tiết kiệm: 2.000.000 ₫
32.000.000 ₫
Bộ máy phun nước áp lực cao 200bar, lưu lượng 15 lít/phút
26.000.000 ₫
Van điều áp 200 bar,lưu lượng 50 lít/phút
3.500.000 ₫
Van điều áp 310 bar
2.000.000 ₫
Súng áp lực 310 bar
1.800.000 ₫
Tiết kiệm: 200.000 ₫
2.000.000 ₫